Բալլադ կնոջ մասին

86

Դեսպան Գրիգոր Առաքելյանի ՖԲ էջից(2018թ․), –

Կնոջ մասին խոսելիս  պարտադիր չէ, որ տղամարդը  կենաց արտասանի ու  ցուցադրաբար ոտքի կանգնի:   Հարգանք արտահայտելու   այլ միջոցներ էլ կան:  Կնոջ հանդեպ հարգալից լինելու համար կան բազմաթիվ դրդապատճառներ, որոնցից ամենաառաջինը հենց բոլորի  նկատմամբ հարգալից լինելու բարոյական պարտադրանքն է: 

Հարգալից լինելու մյուս դրդապատճառները.

ԿԻՆ եզրույթը  ասոցացվում  (մտազուգորդվում)  է  ԿՅԱՆՔ բառի հետ, քանի որ նշված երկու բառերն էլ ծագումնաբանորեն մոտ են միմյանց: Սակայն ծագումնաբանական ընդհանրությունը բնորոշ չէ  միայն հայերենին. Հնդեվրոպական լեզուներում  նույնպես առկա է այդ ընդհարնությունը: Համեմատենք պարսկերեն՝    [զան]   زن (կին) և [զենդեգի]  زندگی (կյանք), աֆղաներեն (Փուշթու) [ժուան] ژن  (կին) և [ժուանդուն]   ژوندون    (կյանք), ռուսերեն  ЖЕНА ԿԻՆ և ЖИТЬ, (ապրել)   բառերը:   Տվյալ զուգորդումը նկատելի է նաև գրեթե բոլոր սլավոնական լեզուներում:

Պետք  է նաև արձանագրել, որ  ԿԻՆ բառը տարբեր լեզուներում նախապես ունեցել է  հարգանք արտահայտող բնիմաստներ, ինչպես՝  լատիներեն  femina  «կին»,   նշանակել է ՍՆՈՒՑՈՂ, հին հնդկերեն ՍՏՐԻ նշանակել է   ԱՐԱՐՈՂ,  գերմաներեն  Weib՝   ՏՔՆՈՂ , չինարեն  [նեյ-ցզի],  կազմված է ՆԵՐՍ և ՈՐԴԻ բառերից, անգլերեն  Lady նշանակել է «հացթուխ»: (Հացթուխի մասնագիտությունը ժամանակին ամենապատվաբեր զբաղմունքներից է եղել):  Հատկանշական է, որ նշված լեզուներում  ԿԻՆ բառի բնիմաստներում   որոշակի հարգանքի տարրեր գոյություն ունեն:

Իսկ  ինչպե՞ս է արտահայտվում կնոջ նկատմամբ թուրքերի «հարգալից»  վերաբերմունքը: Թուրքերենում ԿԻՆ բառի համար օգտագործվում է   Avrat կամ բառի   դրափոխված  Arvat ձևերը, որը փոխառություն է արաբերենից: Արաբերենում عورت    Aurat  բառի նախնական իմաստն է «ՄԵՐԿՈՒԹՅՈՒՆ», որն անցել է իմաստափոխության ուրույն ճանապարհ: Եվ այդ ճանապարհին հայտնվել են թուրքերն ու իրենց թանձրամտությամբ  ԿԻՆ բառն արտահայտելու համար սեփական  լեզուն հարստացրել  Arvat բառով: Ահա թե ինչպես է թուրքերենով արտահայտվում կնոջ նկատմամբ «հարգանքը»: