Առանց Քարվաճառ չկա Հայաստան․․․ Ազգային Օրակարգ

74

«Ազգային օրակարգ» կուսակցությունը սկսում է տեսաշարք՝ նվիրված Արցախին և մեր Հայրենիքի մյուս կենսատարածքներին։ Նպատակն է շարունակել Հայկականության օրակարգի կայացումը և նպաստել մեր հայրենակիցների հայրենաճանաչության բարձրացմանը։

Ինչպես նշում էր Նժդեհը, հայրենաճանաչումն է, որ սնում է հայրենասիրության գաղափարը և ազգային գաղափարախոսության ամուր հիմքերի վրա ձևավորում աշխարհաճանաչումը։ Ճանաչենք և արժևորենք Հայոց բնօրրանի՝ Հայկական բարձրավանդակի ամեն մի երկրամասը..․

Օրակարգում՝ Քարվաճառն է․Առանց Քարվաճառ չկա Հայաստան․․․