22.07.2021 տեղի ունեցավ Հայկական բժշկական ասոցիացիայի Խորհրդի անդրանիկ նիստը

55

22.07.2021 տեղի ունեցավ Հայկական բժշկական ասոցիացիայի Խորհրդի անդրանիկ նիստը։ ՀԲԱ նախագահ Արմեն Սողոյանը ներկայացրեց ասոցիացիայի գործունեության նախատեսվող հիմնական ուղղությունները, այդ թվում.

• բուժաշխատողների իրավունքների և շահերի պաշտպանություն

• ներգրավում բարեփոխումների մշակման և իրականացման գործում

• բուժօգնության որակի բարելավում

• գիտակրթական, կլինիկական, նոր տեխնոլոգիաների ներդրման ծրագրերի իրականացում

• էթիկայի կոդեքսի մշակում և ներդրում,

• միջդիսցիպլինար համագործակցության զարգացում

• մասնագիտական ասոցիացիաների ռեգիստրի ձևավորում

• մրցանակաբաշխությունների կազմակերպում

• համագործակցություն պետական և ոլորտի տեղական, միջազգային, սփյուռքի կառույցների և կազմակերպությունների հետ

• ոլորտի արդիական հարցերի վերաբերյալ հանրային քննարկումների կազմակերպում

• աջակցություն Արցախին

• և այլ հարցեր

Խորհրդի որոշմամբ այս և այլ ուղղությունները ընկած կլինեն Հայկական բժշկական ասոցիացիայի առաջիկա գործողությունների հիմքում: