Քանի՞ զոհված դերասան ունենք, թող միավորման գումարը տան նրանց ընտանիքներին

98