Սյունիքն ադրբեջանցիների և թուրքալեզու ազգերի համար ստրատեգիական նշանակություն ունի

74