«Որքանո՞վ է պատրաստ հասարակությունը որոշում կայացնելու» տեսանյութ

98

Արթուր Աթանեսյան, քաղաքական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ԵՊՀ կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոնի վարիչ, –

Ընտրական գործընթացներում հասարակության ներկա վարքագծի ու դրա ձևավորման հիմքում ընկած գործոնների մասին։