«Հատուկ գործ»

82

ՆԵՄԵՍԻՍ

Նոր հրատարակությունՙ հարստացված լուսանկարներով եւ փաստաթղթերով, որոնցից ոմանքՙ ցարդ չհրատարակված

ՍՈՂՈՄՈՆ ԹԵՀԼԻՐՅԱՆԻ ՄԱՍԻՆ

Բեռլինում 1921 մարտի 15-ին Թալաաթի գնդակահարության 100-ամյակի առթիվ:

Կազմող եւ խմբագրողՙ ՎԱՐՈՒԺԱՆ ՍԻՐԱՊՅԱՆ

Հրատարակությունՙ SIGEST, Փարիզ

Գիրքը ձեռք բերելու համար դիմելՙ e-mail:[email protected]