Մարտեր Գրոզնու համար. 6-22. 1996թ. օգոստոս. լուսանկար

178