Մեզ գլխատում էին մինչև հիմա

90

Մեզ գլխատում էին մինչև հիմա -Հանուն ոսկու, արյան կամ հավատի, Հանուն կամքի մեր պիղծ ու դավադիր, Հանուն վախիտևող մինչև ի մահ…

Մեզ գլխատում էին մինչև հիմա -Հանուն ցեղի ընդմիշտ մեզ թշնամի,
-Հանուն մինարեիընդդեմ ժամի, -Հանուն կյանքիմեր մեջ տեսնելով մուժ ու մա’հ:

Ե.Չ.