ՀՀ Կենտրոնական բանկը գրանցել է Ամերիաբանկի պարտատոմսերի ծրագրային ազդագիրը

92

ՀՀ Կենտրոնական բանկը գրանցել է Ամերիաբանկի պարտատոմսերի ծրագրային ազդագիրը։

✅Դրամային տրանշ
☑️Թողարկման ծավալը – 25,000,000,000 ՀՀ դրամ
☑️Անվանական արժեքը – 100,000 ՀՀ դրամ

✅Դոլարային տրանշ
☑️Թողարկման ծավալը – 70,000,000 ԱՄՆ դոլար
☑️Անվանական արժեքը – 100 ԱՄՆ դոլար

⚡️Թողարկման մյուս և վերջնական պայմանները ենթակա են որոշման տեղաբաշխման սկիզբը որոշող ամսաթվից առնվազն 5 աշխատանքային օր առաջ, որի մասին լրացուցիչ կտեղեկացնենք։

‼️🏦ՀՀ Կենտրոնական բանկը գրանցել է Ամերիաբանկի պարտատոմսերի ծրագրային ազդագիրը։

✅Դրամային տրանշ
☑️Թողարկման ծավալը – 25,000,000,000 ՀՀ դրամ
☑️Անվանական արժեքը – 100,000 ՀՀ դրամ

✅Դոլարային տրանշ
☑️Թողարկման ծավալը – 70,000,000 ԱՄՆ դոլար
☑️Անվանական արժեքը – 100 ԱՄՆ դոլար

⚡️Թողարկման մյուս և վերջնական պայմանները ենթակա են որոշման տեղաբաշխման սկիզբը որոշող ամսաթվից առնվազն 5 աշխատանքային օր առաջ, որի մասին լրացուցիչ կտեղեկացնենք։