Այսօր «Ազգային հիփոթեքային ընկերություն» ՓԲԸ-ի անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերը ցուցակվելու են Հայաստանի ֆոնդային բորսայում

104

Այսօր «Ազգային հիփոթեքային ընկերություն» ՓԲԸ-ի անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերը ցուցակվելու են Հայաստանի ֆոնդային բորսայում։

📌Պարտատոմսերի հիմնական պայմաններն են.

☑️Տարբերակիչ ծածկագիր – AMNMCCB2LER4
☑️Ցուցակման ամսաթիվ – 24.03.2021
☑️Ցուցակ – Abond
☑️Տեղաբաշխման ծավալ – 3,000,000,000 ՀՀ դրամ
☑️Անվանական արժեք – 10,000 ՀՀ դրամ
☑️Արժեկտրոնի եկամտաբերություն – 8.5%
☑️Արժեկտրոնի վճարման պարբերականություն – կիսամյակային
☑️Մարման ամսաթիվ – 04.03.2024