2020թ.-ի ՀՆԱ-ի ցուցանիշները նախորդ տարվա նկատմամբ.

60

‼️Վիճակագրական կոմիտեն հրապարակել է 2020թ.-ի ՀՆԱ-ի ցուցանիշները նախորդ տարվա նկատմամբ.

✔️Համախառն ներքին արդյունքը նվազել է 7.6%-ով,
✔️Շինարարության ոլորտը նվազել է 6.6%-ով,
✔️ Գյուղատնտեսության, անտառային տնտեսության և ձկնորսության ոլորտը նվազել է 4%-ով,
✔️ Հանքագործական արդյունաբերության ոլորտն աճել է 12%-ով,
✔️ Ֆինանսական և ապահովագրական
գործունեության ոլորտն աճել է 7.8-ով,
✔️ Մեծածախ և մանրածախ առևտրի ոլորտը նվազել է 11.7%-ով,
✔️Կրթության ոլորտն աճել է 2.1%-ով,
✔️Առողջապահության և բնակչության սոցիալական սպասարկման ոլորտն աճել է 8.4%-ով։