Վարչապետի աշխատակազմի ծախսերը 2021 թվականին

97

ՀՀ ֆինանսների նախարարության գնումների համակարգում հրապարակվել է 2021 թվականի գնումների պլանը.

Ըստ այդմ` 2021թ-ին ՀՀ վարչապետի աշխատակազմը նախատեսում է ձեռք բերել 40 հատ համակարգչային աթոռ, որոնց համար կվճարի 1,400,000 դրամ ևս 60 հատ ղեկավարի բազկաթոռի համար կվճարի 4,700,000 դրամ։ 30 հատ համակարգչի համար էլ կվճարի ընդհանուր 9,120,000 դրամ։