«Շուշիի համար վերջին մարտը մղողների մի մասը»

1025