Ազատությունների մակարդակը Հայաստանում, Ադրբեջանում և Թուրքիայում ըստ միջազգային հեղինակավոր կառույցների

139