ՆՈՒԷՐՆԵՐ ՊԷՅՐՈՒԹԻ ՎԱՀԱՆ ԹԷՔԷԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻՆ

171

Ընդառաջելով United States and Canada Թէքէեան Մշակութային Միութեան Central Committee’s կոչին օգտակար ըլլալուՊէյրութի Վահան Թէքէեան Վարժարանի կրթական Կարիքներուն, as of August 29, 2020 ստացուած են հետեւեալ նուիրատուութիւնները in American Dollars.

Նազար Նազարեան                                              20,000.00

             (Ի յիշատակ Արտեմիս Նազարեանի)

ԹՄՄ Մեծագոյն Նիւ Եորքի Մասնաճիւղ         10,000.00

ԹՄՄ Տիթրոյթի Մասնաճիւղ                                 1,000.00

Քարէն Նարկիզեան-Թուֆայեան                             500.00

Հերի եւ Մէյրի Հինդլեան                                          500.00

Րաֆֆի Պիլէմճեան                                                    500.00

Արսէն Սանճեան                                                       500.00

Սօնիա Իսկենտերեան                                              250.00

Մելինէ Թուֆայեան                                                    250.00

   (Սթիւ Նարկիզեանի տարեդարձին առթիւ)

Էլիզապէթ Աբրահամեան                                       250.00

Յակոբ Վարդիվառեան                                            250.00

Սերժ Փանոսեան                                                      250.00

Քրիսթին Թուֆայեան-Գազալի                              200.00

Էմմա Սոկոյեան                                                       200.00

Տոքթ. Հրաչ Տումանեան                                           200.00

Տոնալտ եւ Պարպըրա Թելլալեան                         200.00

Սուզան եւ Հերի Թուֆայեան                                  200.00

Աւետիս եւ Արմեընուհի Մարգարեան                 200.00

Սարգիս Վարդուկեան                                             150.00

Գարեգին եւ Մարիա Մովսէսեան                         100.00

Պէրճ եւ Նարկիզ Կոկպերք                                     100.00

Չաքարեան Ընտանիքի Հիմնադրամ                      100.00

Գէորգ Քէօշկերեան                                                100.00

Ալիս Մազմանեան                                                   100.00

Զապէլ Պէնէնեան                                                     100.00

Օննիկ եւ Սօսի Համալեան                                     100.00

Անոյշ Պալեան                                                           100.00

Այտա Կեզտիր                                                           100.00

Տոքթ. Կերի եւ Մարիանն Զամանիկեան                         100.00

Թերեզա Նարկիզեան                                              100.00

Արտա Տէրեան                                                          100.00

Վերժին Ճարքեան                                                    100.00

Տոքթ. Չարլզ եւ Մանուշակ Կարապետեան       100.00

Մինաս Պեքերեճեան                                              100.00

Ճորճ Մխճեան                                                         100.00

Նունէ Գասպարեան                                               100.00

Անդրանիկ Կարոյեան                                              55.00

Թանիա Ֆստըքճեան                                                50.00

 Երուանդ եւ Մարի Ժամկոչեան                                50.00

Հերի Քէյիշեան                                                                50.00

Լիլի Օրտուպէյկեան                                                       50.00

Սիլվանա Միքայէլեան                                                 50.00

Դաւիթ Օճաքեան                                                          50.00

Տորոթի Փիրանեան                                                       40.00

Նորմըն եւ Ռոզմէյրի Քոնտի                                          25.00

Ֆութի եւ Արա Իշանեան                                              25.00