Օտար լեզուների քննության միջին միավորն այս տարի 14-15 է

273

ԳԹԿ-ը տեղեկացնում  է, որ  հայտնի են հուլիսի 2-ին հանձնված օտար լեզուների քննության գնահատականները: Դրանք փակցվել են քննական կենտրոններում, նաև ուղարկվել են իմորդների էլեկտրոնային հասցեներին, հրապարակվել dimord.am-ում:  Ըստ լեզուների՝ ամփոփ արդյունքները՝ առայժմ նախնական (նկատի ունենանք, որ բողոքարկման արդյունքում բացառված չէ որոշ գնահատականների վերանայումը), հետևյալն են.

Անգլերեն
Քննության մասնակիցների թիվը՝ 1773 (1812 հայտագրված)
Միջին միավորը՝ 14.65
Դրական միավորի շեմը չհաղթահարածների թիվը՝ 133 (մասնակիցների 7.5%-ը)
18-20 միավոր հավաքածների թիվը՝ 524 (մասնակիցների 29.6%-ը)
Ռուսաց լեզու
Քննության մասնակիցների թիվը՝ 169 (171 հայտագրված)
Միջին միավորը՝ 12.27
Դրական միավորի շեմը չհաղթահարածների թիվը՝ 25 (մասնակիցների 14.8%-ը)
18-20 միավոր հավաքածների թիվը՝ 17 (մասնակիցների 10.1%-ը)
Գերմաներեն
Քննության մասնակիցների թիվը՝ 57 (57 հայտագրված)
Միջին միավորը՝ 15.26
Դրական միավորի շեմը չհաղթահարածների թիվը՝ 3 (մասնակիցների 5.3%-ը)
18-20 միավոր հավաքածների թիվը՝ 19 (մասնակիցների 33.3%-ը)
Ֆրանսերեն
Քննության մասնակիցների թիվը՝ 51 (54 հայտագրված)
Միջին միավորը՝ 15.57
Դրական միավորի շեմը չհաղթահարածների թիվը՝ 1 (մասնակիցների 1.9%-ը)
18-20 միավոր հավաքածների թիվը՝ 18 (մասնակիցների 34.6%-ը)
Իսպաներեն
Քննության մասնակիցների թիվը՝ 5 (5 հայտագրված)
Միջին միավորը՝ 14.15
Դրական միավորի շեմը չհաղթահարածների թիվը՝ 0
18-20 միավոր հավաքածների թիվը՝ 1 (մասնակիցների 20%-ը)
Իտալերեն
Քննության մասնակիցների թիվը՝ 3 (3 հայտագրված)
Միջին միավորը՝ 14.5
Դրական միավորի շեմը չհաղթահարածների թիվը՝ 0
18-20 միավոր հավաքածների թիվը՝ 1 (մասնակիցների 33.3%-ը)